L'analisi retorica biblica

Un manuale

Prefazione di Paul Beauchamp

Indice Generale

Quarta di copertina